Siekalu testu izsniegšana Covid - 19 noteikšanai

Lai nodrošinātu saviem iedzīvotājiem drošu vidi, Baltinavas novada dome, sadarbībā ar BIOR, piedāvā iedzīvotājiem veikt siekalu testu Covid-19 noteikšanai. Analīzes iedzīvotāji varēs nodot bez maksas un pēc brīvprātības principa.
Baltinavas novada dome lūdz iedzīvotājus būt atbildīgiem, tikai kopīgiem spēkiem varēsim ierobežot Covid-19 izplatīšanos.


Iedzīvotāji testa trauciņus var saņemt 19.04. no plkst. 9:00 — 11:00 Kultūras namā.

Testus varēs nodot 20. aprīlī no plkst. 8:30 — 11:00 Kultūras namā.


Baltinavas novada dome