Finanšu komiteja Nr. 6

Komiteja notiks attālināti.
Finanšu komiteja Nr. 6.
2021. gada 13. aprīlī, plkst. 14:30.


DARBA KĀRTĪBA:
1. Par bužeta izpildi 2021. gada martā.
2. Par iestāžu/struktūrvienību budžeta grozījumiem.
3. Par izmaiņām Baltinavas novada amatpersonu un darbinieku amata vienību sarakstā.
4. Par dalību VKKF mērķprogrammā “Kultūrtelpa” projektā “Baltinava ZOOM”.
5. Par papildus finansējuma piešķiršanas iespējām bibliotēkai portatīvā datora iegādei .
6. Par papildus finansējuma piešķiršanas iespējām Baltinavas pareizticīgo baznīcas jumta remontam.
7. Par NĪN maksas parādnieku izskatīšanu un tālāko rīcību.
8. Par zemes nomas maksas pārādnieku izskatīšanu un tālāku rīcību.
9. Par noteikumi Nr. ../2021 “Kārtība, kādā organizējami nodarbinātības pasākumi 2021.gada vasaras brīvlaikā Baltinavas novadā” projekta izskatīšanu .
10. Par biznesa ideju projekta “Mana biznesa ideja Baltinavā” konkursa vērtēšanas rezultātu izskatīšanu.
11. Citi jautājumi.