Par vēlēšanu apgabala maiņu 2021.gada 5.jūnija pašvaldību vēlēšanām

2021.gada 5. jūnijā notiks pašvaldību vēlēšanas, un tiesības tajās piedalīties būs Latvijas un Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņiem no 18 gadu vecuma, kuri bija reģistrēti dzīvesvietā attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā vismaz 90 dienas pirms vēlēšanu dienas (šā gada 7.martā) vai kuriem attiecīgajā pašvaldībā pieder nekustamais īpašums.
Atbilstoši Vēlētāju reģistra likuma 14.pantam no š.g. 27. marta līdz š.g. 27. maijam (ieskaitot) vēlētājiem ir iespēja mainīt sākotnēji piešķirto vēlēšanu apgabalu uz jebkuru citu vēlēšanu apgabalu, kura administratīvajā teritorijā vēlētājam pieder likumā noteiktā kārtībā reģistrēts nekustamais īpašums (izņemot Rīgu). Tāpat vēlētājs pēc vēlēšanu apgabala nomaiņas uz apgabalu, kurā tam pieder nekustamais īpašums, var pārdomāt un ir tiesīgs minētajā laika periodā tikt pārreģistrēts uz vēlēšanu apgabalu, kurā reģistrēts sākotnēji (uz apgabalu, kurā tam bija reģistrēta dzīvesvieta š.g. 7. martā).


Šīs tiesības vēlētāji var īstenot:
— veicot apgabala maiņu elektroniski, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes interneta vietnē pmlp.gov.lv, kur jāizvēlas e-pakalpojums “Vēlēšanu apgabala noskaidrošana un maiņa”, vai
— iesniedzot attiecīgu iesniegumu jebkurā pašvaldībā vai tās dzīvesvietas deklarēšanas iestādē.


Baltinavas novadā iesniegumus vēlēšanu apgabala maiņai var iesniegt Baltinavas novada bibliotēkā (Kārsavas iela 16, Baltinava), sazinoties ar atbildīgo darbinieku- Ināru Bubnovu (biblioteka@baltinava.lv, tālr. 64507267).


Informācija un iesniegumu paraugi pieejami Centrālās vēlēšanu komisijas tīmekļa vietnē: www.cvk.lv/lv/velesanas/pasvaldibu-velesanas/2021-gada-5-junija-velesanas/velesanu-apgabala-noskaidrosana-un-maina