Par NĪN maksājuma termiņu pārcelšanu

Par NĪN maksājuma termiņu pārcelšanu

Saskaņā ar Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumu, pašvaldībām ir tiesības noteikt citus nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņus, kas atšķiras no likumā «Par nekustamā īpašuma nodokli» noteiktajiem, tos pārceļot uz vēlāku laiku.
Lai atbalstītu nodokļu maksātājus, jo īpaši tos, kuru darbība ir ietekmēta ārkārtējās situācijas laikā, Baltinavas novada dome pieņēma lēmumu pārcelt nekustamā īpašuma nodokļa samaksas datumus.


Pirmā NĪN maksājuma termiņš pārcelts līdz 30.04.2021.
Otrā NĪN maksājuma termiņš pārcelts līdz 30.06.2021.


Baltinavas novada dome