Par pārtikas un citu preču piegādi Covid-19 inficētajiem un kontaktpersonām

Par pārtikas un citu preču piegādi Covid-19 inficētajiem un kontaktpersonām

Baltinavas novada sieviešu biedrība “Vaivariņi” nepieciešamības gadījumā nodrošinās pārtikas un citu pirmās nepieciešamības preču piegādi mājās Baltinavas novada iedzīvotājiem (par personas pašas līdzekļiem), kuri ir Covid-19 inficētie un kontaktpersonas.
Biedrības kontakti:
mob. tālr. 22019603 (Marija Skaba), e-pasts — sieviesubiedriba@inbox.lv.
Jautājumu gadījumā var zvanīt arī Sociālā dienesta vadītājai Evitai Pundurei: mob.tālr. 22470282, e-pasts — soc.dienests@baltinava.lv .