Zemes gabalu saraksts Baltinavas novadā, kuri nododami nomā 2021. gadā 1. pusgadā

Zemes gabalu saraksts Baltinavas novadā, kuri nododami nomā 2021. gadā 1. pusgadā

Baltinavas novada pašvaldībai piekrītošu zemes gabalu saraksts Baltinavas novadā, kuri nododami nomā 2021. gadā 1. pusgadā.
Pēc Baltinavas novada domes 2021. gada 16. marta lēmuma iedzīvotājiem, kuri vēlas nomāt piedāvātos zemes gabalus, jāuzraksta iesniegums Baltinavas novada domei līdz 2021. gada 23. aprīlim, norādot zemes gabala kadastra numuru (vai numurus, ja vēlas iznomāt vairākus zemes gabalus).