Apvienotā Balvu novada Vēlēšanu komisijas PAZIŅOJUMS

Apvienotā Balvu novada Vēlēšanu komisijas PAZIŅOJUMS

Apvienotā Balvu novada Vēlēšanu komisijas
PAZIŅOJUMS
par iecirkņu komisiju izveidošanu 2021. gada 5. jūnija pašvaldību vēlēšanām.

Saskaņā ar Centrālās vēlēšanu komisijas 2013. gada 25. janvāra Pašvaldību vēlēšanu iecirkņu komisiju izveidošanas instrukciju,

noteikt iecirkņa komisijas locekļu kandidātu pieteikšanās termiņu:
no 2021. gada 22. marta līdz 2021. gada 9. aprīļa plkst. 17.00.
Vēlēšanu iecirkņa komisijas locekļa kandidāta pieteikuma veidlapa atrodama raksta pielikumā.


Vēlēšanu iecirkņa komisijas locekļu kandidātu pieteikumus iesniegt:
— Balvu novada pašvaldībā(Bērzpils iela 1A, Balvi, Balvu novads, LV-4501, ieeja no pagalma puses, 1.stāvā pastkastītē “Iesniegumi novada pašvaldībai”);
— Viļakas novada domē (Abrenes iela 26, Viļaka, Viļakas novads, LV-4583);
— Rugāju novada domē (Kurmenes iela 48, Rugāji, Rugāju pagasts, Rugāju novads, LV-4570);
Baltinavas novada domē (Kārsavas iela 16, Baltinava, Baltinavas novads, LV-4594);
— Apvienotā Balvu novada Vēlēšanu komisijā (Brīvības iela 46A, Balvi, Balvu novads, LV-4501, 1.stāvs pastkastītē “Apvienotā Balvu novada Vēlēšanu komisija”).

Kontaktinformācija:
Komisijas priekšsēdētājs Ivars Logins tel. 29118683 e-pasts: ivars.logins@llkc.lv
Komisijas sekretāre Ilona Blūma tel. 26563934 e-pasts: ilona.bluma@balvi.lv