Finanšu komiteja Nr.5.

Finanšu komiteja Nr.5.

Komiteja notiks attālināti.
Finanšu komiteja Nr.5.
2021. gada 16. martā, plkst. 14:00


DARBA KĀRTĪBA:
1. Par budžeta izpildi 2021.gada februārī.
2. Par izmaiņām Administratīvajā komisijā.
3. Par papildus finansējuma piešķiršanu Baltinavas novada muzejam, tāmes sagatavošanai.
4. Par papildus finansējuma piešķiršanu Baltinavas novada muzejam, logu nomaiņai.
5. Par papildus finansējuma piešķiršanu KAC daudzfunkcionālas drukāšanas iekārtas iegādei.
6. Par papildus finansējuma piešķiršanu Baltinavas vidusskolas 19.struktūrvienībai (vidusskola).
7. Par papildus finansējuma piešķiršanu Baltinavas vidusskolas 19.1. struktūrvienībai (PII).
8. Par finansējuma piešķiršanu Baltinavas KN lielformāta ekrāna iegādei.
9. Par papildus finansējuma piešķiršanu Baltinavas MMS pedagogu piemaksām attālināta mācību procesa nodrošināšanai.
10. Par dalību augstas gatavības projektā, Baltinavas novada muzeja telpu atjaunošana, ņemot aizņēmumu.
11. Par dalību prioritārajā projektā, saskaņā ar likumu “Par valsts budžetu 2021.gadam”, Kultūras nama telpu atjaunošanas darbiem, ņemot aizņēmumu.
12. Par Noteikumu projekta “Par Baltinavas novada pašvaldības darbinieku atvaļinājuma pabalsta apmēra noteikšanu un izmaksas kārtību” izskatīšanu.
13. Par NĪN nokavējuma naudas atlikšanu un komunālo maksājumu soda naudas aprēķina atlikšanu līdz ārkārtējās situācijas beigām.
14. Citi jautājumi.