Darbsemināri Latgales velotūrisma attīstības stratēģijas 2021- 2027 izstrādei

Darbsemināri Latgales velotūrisma attīstības stratēģijas 2021- 2027  izstrādei

Aicinājums velotūrisma plānotājiem, ar velotūrismu saistītiem pakalpojumu sniedzējiem, uzņēmējiem (kas vēlas uzņemt velotūristus), pašiem velotūristiem, visiem riteņbraukšanas entuziastiem un atbalstītājiem iesaistīties Latgales tūrisma attīstības ietekmēšanā.
Darbsemināros 18.,26.,31.martā, ar turpinājumu aprīlī atradīsim ceļus kā katra stiprās puses izmantot un attīstīt velotūrismu Latgalē nākamajos 7 gados!
Pieteikšanāsforms.gle/EFSqAaB6AwWHgcwN7