Izvērtēti konkursa "Ziemassvētki 2020" pieteikumi

Izvērtēti konkursa

Decembra mēnesī Baltinavas novada dome izsludināja pieteikšanos uz konkursu „Ziemassvētki 2020”, kura ietvaros iedzīvotāji tika aicināti Ziemassvētku tematikā noformēt iestādes, privātmājas, skatlogus, dzīvokļu lodžijas, logus, pagalmus, laukumus, sētas.
Šogad baltinavieši ar svētku noformējumu bija īpaši pacentušies- teju katrai mājai uzstādīta kāda svētku lampiņu virtene vai dekorācija, logos iekārts kāds rotājums.
Novada iedzīvotāju priekam, arī domes ēka un tās priekšplāns šogad izgaismots īpaši krāšņi- izgaismota ne tikai svētku egle, bet arī tūjas, krūmāji, ēkas sienas. Svētku noskaņu rada arī pie Amatnieku centra izgaismotā aka.


Žūrijas komisija izvērtēja un apkopoja rezultātus 4 kategorijās:
PRIVĀTMĀJAS:
1. vieta Mārtiņš Siliņš
2. vieta Anita Ločmele
2. vieta Agita Zelča
3. vieta Elīna Keiša
3. vieta Tatjana Bolgarova
3. vieta Marita Kušnire


ORIĢINĀLĀKAIS DEKORS:
1. vieta Dainis Ločmelis
2. vieta Ingrīda Oļipova


DAUDZDZĪVOKĻU MĀJAS:
1. vieta Tilžas ielā 15


IESTĀDES:
1. vieta Baltinavas mūzikas un mākslas skola
2. vieta Baltinavas vidusskola


Lai gan konkursam pieteicās 11 dalībnieki, no malas aplūkojām teju visas novada centrā svētkos izdekorētās mājas. Prieks par noformējumu gaumīgumu un oriģinalitāti, saskaņoto koptēlu. Pateicībā par skaistajiem svētku rotājumiem un ieguldīto darbu, žūrijas komisija nolēma pasniegt Pateicības rakstus:
Gunitai un Oļegam Maksimoviem, Ļenai Rauzai un Ērikam Kokorevičam, Solvetai un Andrim Loginiem, Janīnai un Aldim Keišiem, Aivaram Nalivaiko, Sandrai un Gintam Circeņiem, Ingai un Jānis Briežiem, Indrai Keišai un Andrim Igaunim, Andrim un Veltai Ločmeļiem, Gatim un Inesei Siliņiem, Antrai un Anatolijam Keišiem, Dagnim un Gintai Keišiem, Jānim Antonovam, Antonijai Tomai, Irēnai Nikolajevai, veikalam «Pie Ieviņas» (Antoņinai Jevdakimovai), Baltinavas romas katoļu baznīcai.
Ar konkursa uzvarētājiem, Pateicību ieguvējiem žūrijas locekļi sazināsies personīgi par pateicības balvu pasniegšanu.
Paldies baltinaviešiem par svētku sajūtas radīšanu! Paldies par skaisto, svētkos izrotāto Baltinavu!


Konkursa žūrijas komisija
Foto: Madara Siliņa, Imants Slišāns, Ingrīda Oļipova

Izvērtēti konkursa "Ziemassvētki 2020" pieteikumi 0Izvērtēti konkursa "Ziemassvētki 2020" pieteikumi 1Izvērtēti konkursa "Ziemassvētki 2020" pieteikumi 2Izvērtēti konkursa "Ziemassvētki 2020" pieteikumi 3Izvērtēti konkursa "Ziemassvētki 2020" pieteikumi 4Izvērtēti konkursa "Ziemassvētki 2020" pieteikumi 5Izvērtēti konkursa "Ziemassvētki 2020" pieteikumi 6Izvērtēti konkursa "Ziemassvētki 2020" pieteikumi 7Izvērtēti konkursa "Ziemassvētki 2020" pieteikumi 8Izvērtēti konkursa "Ziemassvētki 2020" pieteikumi 9Izvērtēti konkursa "Ziemassvētki 2020" pieteikumi 10Izvērtēti konkursa "Ziemassvētki 2020" pieteikumi 11Izvērtēti konkursa "Ziemassvētki 2020" pieteikumi 12Izvērtēti konkursa "Ziemassvētki 2020" pieteikumi 13