Iespēja pieteikties tiešsaistes semināram

Lai stiprinātu Latgales kultūras dzīves organizatoru un Latgales kultūras biedrību pārstāvju zināšanas nemateriālā kultūras mantojuma un amatniecības prasmju saglabāšanā, Kultūras ministrija, Latvijas Nacionālais kultūras centrs, biedrība „Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs" un Latgales plānošanas reģions 2021. gada 14. un 25.janvārī rīko divus Latgales reģionam nozīmīgus tiešsaistes seminārus «LATGALES TRADĪCIJU ILGTSPĒJA MŪSDIENU VIDĒ».
2021. gada 14. janvāra semināra (programma pielikumā) interesentus aicinām pieteikties interneta vietnē: ej.uz/14012021Mantojums.


Informācija interesentiem: Oskars Zuģickis, Dienvidlatgales NVO atbalsta centra koordinators, tālr.: 26565858, e-pasts: oskars@nvoc.lv