Vēl ir iespējams saņemt sabiedrībā balstītos sociālos pakalpojumus

Vēl ir iespējams saņemt sabiedrībā balstītos sociālos pakalpojumus

Latgales plānošanas reģions sadarbībā ar 19 Latgales reģiona pašvaldībām atgādina par iespēju saņemt sabiedrībā balstītos sociālos pakalpojumus bērniem ar funkcionāliem traucējumiem (turpmāk – FT) un pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem (turpmāk – GRT) projekta «Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales reģionā» (turpmāk – DI projekts) ietvaros.
Latvijā ir vairāk nekā 24 tūkstoši cilvēku ar garīga rakstura traucējumiem un vairāk nekā 8000 bērnu, kuriem ir funkcionāli traucējumi. Labklājības ministrija kopā ar Latvijas plānošanas reģioniem un pašvaldībām visā Latvijā īsteno deinstitucionalizācijas projektu, kura ietvaros ar ES fondu finansējuma atbalstu pašvaldības var radīt plašu sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu klāstu, lai bērni, kas šobrīd dzīvo ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās, var augt ģimeniskā vidē un bērni ar funkcionāliem traucējumiem, kuri dzīvo ģimenēs, var saņemt sociālo aprūpi un rehabilitāciju savā pašvaldībā. Savukārt, pieaugušie ar garīga rakstura traucējumiem, atbilstoši savām iespējām un ar speciālistu atbalstu, var izvēlēties dzīvot patstāvīgi un strādāt sev piemērotu darbu.
Vairāk informācijas lpr.gov.lv/lv/2020/vel-ir-iespejams-sanemt-socialas-rehabilitacijas-pakalpojumus/#.X_1WSlixWM-