Noslēgusies Vides skola “Visa dzīva radībiņa saulītē līgojas”

Noslēgusies Vides skola “Visa dzīva radībiņa saulītē līgojas”

Baltinavas Mūzikas un mākslas skola ar Baltinavas novada domes atbalstu, organizēja Vides skolu “Visa dzīva radībiņa saulītē līgojās”, tēma – Ūdeņi. Vides skolas nodarbības notika 19.,20.un 21.augustā un turpinājās 19. un 20. oktobrī.


19.augustā Baltinavas Mūzikas un mākslas skolā Vides skolas vadītāja Marija Bukša un Baltinavas domes priekšsēdētāja Sarmīte Tabore sveica Vides skolas dalībniekus, vēlēja iepazīt, izzināt, izpētīt dabu un ūdeņus Baltinavas novadā, iepazīties ar floru un faunu Viļakas ezerā, kā arī iepazīt Latvijas lielāko dabas rezervātu Daugavas loki.
1.dienā klausījāmies lekciju par upēm un ezeriem Baltinavas novadā. Pētījām Supenkas upes un Svātūnes ezera augu un zivju daudzveidību lektores Solvetas Loginas vadībā. Makšķerējām zivis un piedalījāmies sportiskās aktivitātēs, ko organizēja Baltinavas jaunieši – Kitija Keiša, Zane Tabore un Ivo Skabs.


20.augustā vides skolas dalībnieki darbojās sekcijās skolā. Mākslas sekcijā, skolotāju — Ivetas Gabrānes un Lilitas Kūkojas vadībā, dalībnieki izgatavoja sienas dekoru “Upe” skolas 1. stāva gaitenī. Sienas dekors tapa no zilās un zaļās krāsas auduma strēmelītēm, kurās skaisti rotājas krāsainās papīra spārītes. Mūzikas sekcijā, skolotāja Aigara Bukša vadībā teorētiski un praktiski, iepazinās ar komponistu skaņdarbiem, kuros atainota ūdens tēma.


Pēcpusdienā braucām iepazīt Viļakas ezera dzīvi. Noklausījāmies lekciju “Latgales ezeru flora un fauna”. Interesantus un radošos uzdevumus izpildīt piedāvāja lektores – Andra Korņejeva un Valentīna Beča. Izbaudījām saulaino laiku, ūdens peldes un braucienus ar sup dēli pa ezeru.
21.augustā devāmies uz Naujenes novadpētniecības muzeju, lai iepazītu Dabas parku “Daugavas loki”, kurš izvietojies Daugavas ielejā, posmā no Krāslavas līdz Naujenei. Raksturīgākā dabas īpatnība ir upe Daugava, kura met 8 gleznainus līkumus (meandri), kuru garums sasniedz 4-6 kilometri. Apmeklējām nozīmīgāko Krāslavas kultūrvēstures un arhitektūras pieminekli — grāfu Plāteru pils kompleksu. Uzkāpjot 32 metru augstajā Priedaines skatu tornī, izbaudījām Daugavas senlejas ainavas un Krāslavas pilsētas skatus, kurus savos apskāvienos ieskauj priežu mežs.


19.oktobra rītā izzinošu nodarbību “Purvu veidošanās un klimata pārmaiņu atspoguļojums kūdras slāņos” vadīja cienījamā Baltinavas novada iedzīvotāja Kostancija Logina, profesionāle, ilgus gadus strādājusi Zinātņu akadēmijā, mežzinātnes institūtā “Silava”, Ģeoloģijas pārvaldē, kūdras rūpniecības pārvaldes sistēmā.
Pēc izzinošās nodarbības sekoja kamermūzikas koncerts par ūdens tēmu, uz kuru mūs visus aicināja Emīla Dārziņa Mūzikas vidusskolas audzēkņi — M. Smiltniece, D. Bulajevs, P.Hļebņikova, K.Pugača. Skanēja V.A. Mocarta, K.M. Fon Vēbera, G. Kramba skaņdari. Visus klātesošos patīkami pārsteidza G. Kramba skaņdarba “Vaļu saruna” savdabīgais izpildījums. Prieks par talantīgajiem, centīgajiem studentiem, kuri jau gūst laurus starptautiskos konkursos un tiecas pēc jaunām virsotnēm mūzikā. Tā bija izcila paraugstunda mūsu skolas audzēkņiem.


Pēcpusdienā Vides skolas dalībnieki pulcējās kamerzālē, lai kopā meklētu, atcerētos, izdziedātu tautasdziesmas par upēm un ezeriem.
20.oktobris. Vides skolas noslēguma pasākums – diena, kad pateicības vārdi, kopīgas dziesmas un muzikāli priekšnesumi pieskandināja skolas kamerzāli. Baltinavas domes priekšsēdētāja Sarmīte Tabore pateicās Vides skolas vadītājām, skolotājiem un dalībniekiem par paveikto darbu. Sertifikātus un nozīmītes saņēma katrs Vides skolas dalībnieks un arī S. Tabore kā šī projekta – Vides skola “Krustmāte”.


Skolas telpās ir izveidotas izstādes par tēmu “Ūdeņi” – 4.klasei izstāde “Ainava”, 5.klasei — “Ūdens augi”, 6.klasei — “Putni”. 4.,5.,6.klasēm izstāde “ Augi kompozīcijā.
Veicot aptauju, secinājām, ka Vides skolas” Visa dzīvā radībiņa saulītē līgojās” dalībniekiem, šis laiks ir bijis izzinošs, interesants, radošs, aktīvs, dziesmām un dejām piepildīts.


Šajā pasākumā direktore Marija Bukša pasniedza Kristapam Kašam Atzinības rakstu un balvu 100 eiro personīgi no Latvijas Kultūras akadēmijas rektores Rūtas Muktupāvelas, par maketu scenogrāfijā “Bezpajumtnieka asaras”, ar kuru piedalījās Valsts mākslas skolu konkursā Rīgā, E. Smiļģa muzejā.


Noslēgusies Vides skola “Visa dzīva radībiņa saulītē līgojas” 0Noslēgusies Vides skola “Visa dzīva radībiņa saulītē līgojas” 1Noslēgusies Vides skola “Visa dzīva radībiņa saulītē līgojas” 2Noslēgusies Vides skola “Visa dzīva radībiņa saulītē līgojas” 3Noslēgusies Vides skola “Visa dzīva radībiņa saulītē līgojas” 4Noslēgusies Vides skola “Visa dzīva radībiņa saulītē līgojas” 5Noslēgusies Vides skola “Visa dzīva radībiņa saulītē līgojas” 6Noslēgusies Vides skola “Visa dzīva radībiņa saulītē līgojas” 7Noslēgusies Vides skola “Visa dzīva radībiņa saulītē līgojas” 8Noslēgusies Vides skola “Visa dzīva radībiņa saulītē līgojas” 9