Darba vakance novada domē

Darba vakance novada domē

Baltinavas novada Sociālais dienests rīko atklātu konkursu uz vakanto amatu
Psihologs


Prasības pretendentam:
• Maģistra grāds psiholoģijā;
• Pretendentam jābūt reģistrētam Psihologu reģistrā, kā arī jābūt iegūtam psihologa sertifikātam noteiktā darbības jomā(piemēram, konsultatīvās psiholoģijas jomā, izglītības un skolu psiholoģijas jomā.)


Galvenie darba uzdevumi:
• Konsultēt psiholoģijas jautājumos, sarunāties ar atsevišķām personām un grupām;
• Izmantot testus, lai noteiktu psihiskos, fiziskos un citus raksturlielumus (intelektu, spējas, noslieces, iespējas utt.);
• Kārtot dokumentāciju atbilstoši lietvedības prasībām.


Slodzes tips: 0,2 slodzes.
Amatam noteiktā mēnešalga 157,08 EUR (par 0,2 slodzi).


Pretendentiem jāiesniedz:
• iesniegums;
• izglītības dokumentu kopijas, papildus apmācību apguves apliecinošu dokumentu kopijas, Psihologa sertifikāts noteiktā psihologa darbības jomā(piemēram konsultatīvās psiholoģijas, izglītības un skolu psiholoģijas jomā .);
• CV un motivācijas vēstule.


Pieteikumu var nosūtīt pa pastu, norādot adresātu – Baltinavas novada Sociālais dienests, Kārsavas iela-16, Baltinava, Baltinavas novads, LV 4594 vai iesniegt personīgi slēgtā aploksnē Baltinavas novada Sociālajā dienestā, Kārsavas ielā 16, Baltinavā, darba dienās no plkst. 08:30-16:00. Uz aploksnes jābūt norādei „Konkursam uz psihologa vakanci”.


Pieteikums jāiesniedz vai jānodrošina tā iesūtīšana līdz 2020. gada 27. marta plkst. 16:00.
Pielikumā- konkursa nolikums.

Dokuments: