Ekskursija uz Liteni

Karjeras programmas ietvaros mēs braucām uz Liteni. Litenes muižas saimniecības ēkā bija apskatāma iespaidīga senlietu un seno spēkratu kolekcija, kuru mums izrādīja Gunārs Ciglis. Viņš ir vēstures pētnieks un senlietu kolekcionārs.
G.Ciglis mums stāstīja par seno laiku notikumiem, rādīja senas grāmatas un vēstules. Vēlāk mēs braucām uz piemiņas vietu Litenē, kura izveidota, lai pieminētu 1941. gadā izvestos un nogalinātos Latvijas armijas virsniekus. Arī par šo laiku notikumiem sīkāk mums pastāstīja vēsturnieks.
Apskatot G. Cigļa seno laiku spēkratu kolekciju, mums bija iespēja iekāpt mašīnās iekšā un apskatīt tās no iekšpuses.
Pēc tam mēs devāmies uz pusdārgakmeņu meistardarbnīcu. Tur varēja apskatīt rotas lietas, pētīt akmeņus ar lupu un mikroskopu, varēja iegādāties suvenīrus. Visaizraujošākais bija noslēgumā, kad daži brīvprātīgie varēja izmēģināt paši apstrādāt akmeņus.


Rihards Cīrulis, 6.klase


Aktivitātes tika īstenotas programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa «Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs»
projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

Ekskursija uz Liteni 0Ekskursija uz Liteni 1Ekskursija uz Liteni 2