Dodas uz teātra izrādi "Trubadūrs un viņa draugi"

12.decembrī mēs bijām Rēzeknes KN uz teātra izrādi no Sanktpēterburgas “Trubadūrs un viņa draugi”. Iespēju redzēt šo izrādi mums deva Krievijas vēstniecība Daugavpilī, kura bija mūsu skolai atsūtījusi ielūgumus uz šo pasākumu.
No mūsu skolas brauca bērni no sākumskolas klasēm, kuri saprot un runā krievu valodā. Izrāde bija ļoti interesanta. Brēmenes muzikanti dejoja, dziedāja, jokoja un cīnījās ar meža laupītājiem. Vēl bija karalis, princese, āksts un ģeniālais detektīvs. Mēs pārdzīvojām par varoņiem, smējāmies un dziedājām.
Pēc izrādes mēs aizgājām apskatīt Rēzeknes pilsētas galveno egli un vareno sniegavīru Olafu.
Paldies par braucienu, bija patīkami un interesanti!


Ligita Matule, 4. kl. un skolotāja Tatjana Leicāne

Dodas uz teātra izrādi "Trubadūrs un viņa draugi" 0Dodas uz teātra izrādi "Trubadūrs un viņa draugi" 1