Digitālā nedēļa no 25. līdz 29. martam

Kultūras informācijas sistēmu centrs Digitālās nedēļas 2019 ietvaros no 25. līdz 28. martam piedāvā tiešraižu ciklu par digitalizācijas procesiem, jauniem e-pakalpojumiem un datu drošību. Tiešraides tiks translētas KISC Facebook profilā.
25. martā plkst. 14.00 – Digitālās nedēļas atklāšanas diena ar sarunu Digitālā transformācija kultūras un atmiņas institūcijās – bibliotēkās, muzejos un arhīvos.
Par to, kādas iespējas iedzīvotājiem sniedz digitālā transformācija kultūras un atmiņas institūcijās? Vai bibliotēkas šajā ziņā ir priekšā muzejiem un arhīviem, un vai pastāv bažas, ka līdz ar digitālo transformāciju cilvēki vairs nebūs vajadzīgi? Par šiem un vēl citiem jautājumiem sarunā – KISC direktors Armands MAGONE, Latvijas Nacionālā arhīva direktore Māra SPRŪDŽA, Rīgas Centrālās bibliotēkas direktore Dzidra ŠMITA un Latvijas Muzeju padomes priekšsēdētāja vietniece Una SEDLENIECE.
26. martā plkst. 15.00 – Hugo.lv – mūsdienīgs un inovatīvs valodas tehnoloģiju rīks ikvienam iedzīvotājam.


Par jauno valsts pārvaldes valodu tehnoloģiju platformu, kas ietver publiski pieejamus tulkošanas un balss apstrādes rīkus, ko var izmantot gan valsts pārvaldes darbinieki, gan jebkurš iedzīvotājs. Automātiskā tulkošana, cilvēka runas atšifrēšana teksta formā un citas iespējas, ko sniedz platforma, ar kuru Latvija šobrīd izvirzās par vadošo Eiropas valsti valodu tehnoloģiju lietojumā valsts pārvaldē. Par to visu sarunāsies KISC direktors Armands MAGONE ar projekta vadītāju Jāni ZIEDIŅU.
27. martā plkst. 16.00 – “3td e-GRĀMATU bibliotēka” – jaunas un populāras e-grāmatas bez maksas tiešsaistē.


Par jauno pakalpojumu, kas tiek piedāvāts lasītājiem sadarbībā ar pašvaldību publiskajām bibliotēkām, par grāmatu klāstu un lasīšanas iespējām “3td e-GRĀMATU bibliotēkā” stāstīs KISC direktors Armands MAGONE un Valmieras bibliotēkas pieaugušo apkalpošanas nodaļas vadītāja Olga KRONBERGA.
28. martā plkst. 15.00 – Personas datu aizsardzība digitālajā vidē.


Sīkāk par to, kas ir personas dati, kā savāktie dati jāapstrādā, rīkojot dažādus publiskus pasākumus, par personas datu izvietošanu internetā sarunāsies KISC direktors Armands MAGONE ar KISC personas datu aizsardzības speciālisti Intu MIKLŪNU.