Noslēgusies Valsts konkursa mākslā I kārta

Noslēgusies Valsts konkursa mākslā I kārta

Baltinavas Mūzikas un mākslas skolā noslēgusies Latvijas profesionālās mākslas un dizaina izglītības programmu Valsts konkursa I kārta. Skolas rīkotajā konkursa I kārtā piedalījās 42 audzēkņi.

Šī gada konkursa tēma ir dabas objekta vizuāls pētījums, iekļaujot vērojumus un procesa dokumentēšanu.
Dalībnieki konkursā piedalījās šādās vecuma grupās:
I grupa: dalībnieki vecumā no 7 – 9 gadiem;
II grupa: — vecumā no 10 – 11 gadiem;
III grupa: — vecumā no 12 – 13 gadiem;
IV grupa: — vecumā no 14 – 16 gadiem.
Iesniegtos darbus vērtēja žūrija 4 cilvēku sastāvā -Marija Bukša, Indra Keiša, Iveta Gabrāne un Lilita Kūkoja.
I grupā 1. vietu ieguva Egija Ļvova, 2. vietu — Jēkabs Slišāns, 3. vietu ieguva Ieva Kozlovska un Daniela Juhmane, atzinības saņēma Matilde Slišāne, Janeks Supe, Rihards Kokorevičs,Alise Logina.
II grupā 1. vietu ieguva Arta Smirnova, 2. vietu — Anna Miethke un 3. vietu – Rihards Cīrulis, atzinību saņēma Sanija Vīcupa, Inese Antonova un Margarita Logina.

III grupā 1. vietu ieguva Rihards Logins, 2. vietu — Samanta Slišāne un 3. vietu – Arvils Kokorevičs.
IV grupā 1. vietu ieguva Liene Kaša, 2.vietu – Renāte Ločmele, 3. vietu – Mareks Supe, atzinību saņēma Lars Miethke.
Pamatojoties uz Valsts konkursa I kārtas rezultātiem, uz finālu 22.martā ( II kārtu) Rēzeknē, dosies Arta Smirnova, Rihards Logins un Liene Kaša.


Lilita Kūkoja