Baltinavieši apmeklē izstādi "Skola 2019"

Baltinavieši apmeklē izstādi

Baltinavas vidusskolas skolēni 1. martā devās uz Rīgu, kur apmeklēja 25. starptautisko izglītības izstādi “Skola 2019”. Tas ir nozīmīgākais izglītības iespēju notikums Latvijā, kas pulcē tūkstošiem jauniešu un piedāvā plašu un kvalitatīvu informāciju par mācībām Latvijā un ārzemēs. Tur varēja uzdot jautājumus par sev interesējošo dažādu skolu pārstāvjiem un studentiem,kā arī uzzināt par dažādām augstskolām, tehnikumiem, koledžām, profesionālajām vidusskolām, sagatavošanās, pilnveidēm un citiem kursiem, bērnu un jauniešu interešu izglītību un apskatīt dažādas mācību iekārtas, aprīkojumu un mācību līdzekļus.
Blakus zālē varēja apskatīt starptautisko grāmatu izstādi, kurā ar daudzveidību un plašo klāstu pārsteidza Latvijas un ārvalstu izdevniecības, tur varēja gan tikties ar autoriem, gan iegādāties grāmatas.
Vēlāk Baltinavas vidusskolas skolēni devās uz Latvijas Universitātes Zinātņu māju, kur notika ekskursija un varēja tuvāk uzzināt par piedāvātājiem studiju variantiem un apmācībām. Zinātņu mājā ir divas galvenās fakultātes — medicīnas un fizikas un matemātikas fakultāte., kā arī seši institūti: fizikas institūts, ģeodēzijas un ģeoinformātikas institūts, kardioloģijas un reģeneratīvās medicīnas institūts, atomfizikas un spektroskopijas institūts, materiālu mehānikas institūts, astronomijas institūts.
Paldies par sagādāto ekskursiju!


Ariadna Grigorjeva, 12. klase.