Mūzikas un mākslas skola piedalās konkursā pūtējiem

Mūzikas un mākslas skola piedalās konkursā pūtējiem

Lai attīstītu muzicēšanas prasmes un uzstāšanās kultūru, pārraudzītu izglītības kvalitāti profesionālās ievirzes mūzikas izglītības sistēmā, mācību darba procesu, pedagogu un audzēkņu darba rezultātus, kā arī sekmētu radošo procesu, LNKC sadarbībā ar izglītības iestādēm rīko valsts konkursu. Šogad valsts konkurss ir pūšamo instrumentu un sitamo instrumentu spēlē.
Konkursa dalībnieki tiek vērtēti IV grupās III kārtās. Katrs dalībnieks atskaņo 2 dažāda rakstura un laikmeta 2 skaņdarbus.
Uz II kārtu reģionā Rēzeknē no Baltinavas Mūzikas un mākslas skolas tika izvirzīti 3 audzēkņi, II grupā saksofona spēlē Rihards Logins, III grupā eifonija spēlē Rolands Circens, III grupā trompetes spēlē Marks Ločmelis.
Liels prieks par audzēkņu rezultātiem. Rolands saņēma 3. vietas Diplomu, Marks un Rihards Atzinību. Audzēkņus konkursam sagatavoja skolotājs Aigars Bukšs, koncertmeistare Romualda Dāvida.