Panākumi mākslas darbu konkursā "Dievs. Daba. Darbs"

Panākumi mākslas darbu konkursā

Baltinavas vidusskolas pirmsskolas 5-gadīgo bērnu grupiņas bērni — Mariuss Siliņš, Gustavs Ločmelis, Daniels Ločmelis, Aija Cibule, skolotāja Jeļena Rauza saņēma diplomu par 3. vietu Balvu Bērnu un jauniešu centra organizētajā vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas darbu konkursā «Dievs. Daba. Darbs».