19.decembrī Baltinavas KN Mūzikas un mākslas skolas audzēkņu koncerts

19.decembrī Baltinavas KN Mūzikas un mākslas skolas audzēkņu koncerts

19.decembrī plkst.17.00 Baltinavas kultūras namā notiks Mūzikas un mākslas skolas audzēkņu koncerts «Ziemassvētku ieskaņai», kā arī vizuāli plastiskās mākslas audzēkņu radošo darbu skate.