Ziemassvētku tubas Doma laukumā

Ziemassvētku tubas Doma laukumā

8.decembrī Baltinavas Mūzikas un mākslas skolas eifonisti un tubisti mēroja ceļu uz Rīgu, kur jau 4. reizi Doma laukumā notika kopīgs muzikāls priekšnesums koncerts “Ziemassvētku tubas”.
Tradīcija Ziemassvētku laikā pulcēt cilvēkus, kuri spēlē tubu un eifoniju, lai kopīgi muzicētu un priecētu cilvēkus ar dažādām populārām Ziemassvētku melodijām, radusies ASV. 2015. gadā šo tradīciju Latvijā iedibināja Latvijas mūsdienu tubas skolas tradīcijas pamatlicējs Jānis Retenais.
Koncertā piedalījās tubisti un eifonisti no daudzām Latvijas vietām. Latgali pārstāvēja Baltinava, Balvi, Ludza. Dalībnieki izspēlēja skaistas Ziemassvētku dziesmas diriģenta Jāņa Retenaja vadībā. Muzikālos priekšnesumus papildināja Normunda Rutuļa dziedājums. Visu to kopā sasaistīja vadītājs Krauze.
Neskatoties uz to, ka koncerta laikā daba nelutināja, visi orķestranti turējās braši. Klausītāju ovācijas, dziedāšana līdzi uzmundrināja, sasildīja ikvienu dalībnieku. Pēc koncerta dalībniekiem bija iespēja baudīt karstu tēju, uzkost maizītes, saņemt suvenīrus, ko bija sarūpējuši koncerta organizatori.