Baltinavas skolēni ekskursijā Rēzeknē

Baltinavas skolēni ekskursijā Rēzeknē

Valsts programmas “Skolas soma “ietvaros Baltinavas vidusskolas 5. – 7. klašu skolēni devās ekskursijā uz Rēzekni. Ekskursija tematiski sastāvēja no diviem blokiem, kas savstarpēji pārklājās – 1) Latgales kultūrvērtības un 2) Latvijas valstiskuma attīstība un saglabāšana.

Pirmās tēmas ietvaros skolēni viesojās Latgales vēstniecībā GORS. Līdz ekskursijai novada mācības stundās skolēni veidoja plakātus “Ar ko es lepojos Latgalē?”, kurus prezentējot, stāstīja arī par GORU. Mūzikas stundās skolēni dalījās pieredzē par apmeklētajiem koncertiem šajā koncertzālē. Ekskursijas laikā skolēni uzzināja par šīs ēkas vēsturi, tās unikalitāti, organizētajiem pasākumiem, kā arī devumu Latgales kultūras kontekstā. GORĀ skolēni arī apmeklēja izstādi, kas bija veltīta K. Baumanim, iepazina unikālo flīģeli, pie kura muzicēja komponists un sarakstīja mūsu valsts himnu.
Otrās tēmas ietvaros skolēni uzzināja informāciju par Latvijas valsts tapšanu un Brīvības cīņām. Gatavojoties LV simtgadei, šī tēma jau bija nedaudz iepazīta klases stundās, kā arī vēstures stundās. Latgales kultūrvēstures muzejā muzejpedagoģiskajā nodarbībā ”Latvijas brīvības cīņas. Māras piemineklis” skolēni sīkāk iepazinās ar Brīvības cīņu norisi, Latvijas valsts proklamēšanas vēsturi. Ekskursijas laikā skolēniem bija iespēja būt klāt pie Rēzeknes kongresam veltītā pieminekļa un Māras pieminekļa. Tika dota arī iespēja uzkāpt Rēzeknes pilskalnā un apskatīt pilsētu no augstākā skatu punkta.
Savās anketās skolēni norādīja, ka ļoti interesantas bAija spēles muzejā, kad atraktīvā veidā varēja iepazīt sarežģītos Brīvības cīņu notikumus, varēja padomāt par mūsu LV vērtībām. Lielu sajūsmu izpelnījās karogs, kas ir tikai gadu vecāks par mūsu valsti un piedalījies Latgales kongresā. Aizraujošs bija gida stāstījums GORĀ un pati būve. Īpašu prieku sagādāja iespēja uzkāpt uz lielās zāles skatuves un pabūt gatavošanās telpā, kuru iemīļojis pats Raimonds Pauls. Meitenēm, savukārt, ļoti patika horeogrāfijas zāle ar lielo spoguļu sienu.
Valsts programmas “Skolas soma” ietvaros veidotā ekskursija deva skolēniem iespēju labāk iepazīt mūsu Latgales sirdi – Rēzekni, tās kultūrvēsturiskās vietas, stiprināja piederības apziņu Latgalei un Latvijai.
5.klases audzinātāja I.Ludborža


Baltinavas skolēni ekskursijā Rēzeknē 0