Ziemeļvalstu literatūras nedēļa “Varoņi Ziemeļvalstīs”

Ziemeļvalstu literatūras nedēļa “Varoņi Ziemeļvalstīs”


Pasākumi Baltinavas novadā.


12.11.2018.
“Aizdedz sveci un lasi kopā ar Ziemeļvalstīm”


1. Plkst 9.00 Baltinavas vidusskolā lasīšanas stunda “Rītausma”
(1. — 12. klasēm)
2. Plkst. 16.00 Baltinavas vidusskolas Paaudžu centrā lasījums
pieaugušajiem “Krēslas stundā”
Aicināti visi Baltinavas novada grāmatu mīļotāji.


14.11. 2018.
Plkst 10.00 Lasīšanas stunda Baltinavas novada pirmskolas grupās “Rītausma”


Pasākumus organizē
Baltinavas novada bibliotēka
Baltinavas vidusskola