Skolēni aicināti Baltinavas novada bibliotēkā salikt Latvijas puzli

Sagaidot Latvijas simtgadi, Baltinavas vidusskolas 1 -.9.klašu skolēni aicināti Baltinavas novada bilbiotēkā salikt puzli ar Latvijas karti. Mazākie var droši ņemt līdzi mammas, tēvus vai vecmāmiņas un vectētiņus. Salicējam garantēta neliela un noderīga pārsteiguma balva.