Audēju pulciņš

Audēju pulciņš

Vadītāja Iveta Gabrāne.

2008.gadā Baltinavas vidusskolā izveidojās aušanas pulciņš un skolas direktors I.Slišāns uzaicināja Ivetu Gabrāni būt par pulciņa vadītāju. Pašā pirmsākumā divus gadus Iveta ir vadījusi Briežuciema aušanas pulciņu, tagad vada arī Baltinavas aušanas pulciņu pieaugušajiem. Viņa ir palīdzējusi sakārtot stelles darbam un apgūt pirmās aušanas prasmes ļoti daudzām mūspuses audējām.Iveta kopā ar Baltinavas pulciņu audējiem ir pētījusi gan villaines un celu jostas, gan krekla un brunču aušanas tradīcijas, gan vainaga darināšanu. Vēlāk pēc izveidotajiem tehniskajiem rakstiem, centušies atdarināt senos apģērba gabalus.

2012.gadā Iveta Gabrāne apbalvota ar Baltinavas novada domes Atzinības rakstu, bet 2015.gadā viņa saņēma Atzinību par „Mūsdienīgu un radošu pieeju skolēnu darba tikuma audzināšanā un amatu apmācībā” N.Rancāna konkursā izcilākajiem Latgales reģiona skolotājiem. XXV Vispārējo latviešu dziesmu un XV Deju svētku Tautas tērpu skatē 2013.gadā par Ziemeļlatgales meitas tautas tērpu (nominācijā – pašdarinātais tautas tērps) Iveta ieguva trešo vietu. Ierosme par sava pašdarināta tērpa izgatavošanu dzima no daudzajām aušanas meistardarbnīcām vairāku gadu garumā, kur Iveta ar Baltinavas vidusskolas aušanas pulciņa dalībniekiem pētījuši vecmāmiņu skapju saturu, studējuši Latvijas Vēstures muzeja krājumus, izstrādājuši tehniskos zīmējumus un pēc tam auduši un šuvuši. Pēc viņas iniciatīvas savus tautas tēpus darinājušas vairākas Baltinavas vidusskolas meitenes, arī citi interesenti. Kā atzīst Iveta, tad svarīgākais ieguvums ir ne tikai etnogrāfiski precīzie seno priekšmetu atdarinājumi, bet meistardarbnīcās iegūtās zināšanas, kas palīdz nest tālāk Ziemeļlatgales sievu senās prasmes.

Visciešākā sadarbība Ivetai izveidojusies ar Baltinavas novada muzeju un Balvu Novada muzeju, veidojot darbnīcas visā Abrenes teritorijā – Baltinavā, Viļakas novadā, Katru gadu Iveta ar savām audējām piedalās akcijā "Satiec savu meistaru" organizējot meistardarbnīcas, kuras visbiežāk saistītas ar tautas tērpa darināšanu.

Audēju pulciņš 0Audēju pulciņš 1Audēju pulciņš 2