Baltinavas etnogrāfiskais ansamblis

Baltinavas etnogrāfiskais ansamblis

Vadītāja Antoņina Krakope.

Ansamblis dibināts 1978. gadā - „sovhoza laikos”, kad kādā lauksaimniecības darbinieku vakarā, sveicot darba darītājus, Lucijas Keišas vadībā tautasdziesmas dziedāja sešas Svilpovas un Slobodas ciema sievas - Baiba Supe, Anna Mežale no Slobodas, Anele Vizule, Agate Ločmele un Domicella Logina. Kaimiņos - Briežuciemā jau bija nodibināts etnogrāfiskais ansamblis. Vai tad baltinavietes sliktākas? Arī viņas prata un varēja dziedāt. Pati pirmā dziesma, kuru baltinavietes dziedāja bija „Aiz kolnim, aiz lejom”. Tagad no pirmā sešinieka dzied tikai divas - Lucija Keiša un Anele Vizule.
1980. gadā ansambli papildināja pensionētās skolotājas un viena no viņām - Antoņina Logina uzņēmās ansambļa vadīšanu. Ar gadiem kolektīvs sakuploja, un ansambļa 20 gadu jubilejā tika suminātas jau 15 baltinavietes: Antoņina Logina, Lucija Keiša, Antoņina Dektere, Anele Vizule, Zenta Logina, Valērija Viļuma, Marija Gabrāne, Leontīne Gudrīte, Anna Mežale no Slobodas, Anna Mežale no Danskiem, Helēna Slišāne, Tekla Ločmele, Elza Kaņepe, Aija Keiša, Marija Bukša. Sievu dziedājumu kuplināja muzikanti - Lucija Keiša spēlēja cītaru, Andrejs Rancāns - vijoli, Juris Keišs un Aija Keiša - akordeonu, bet Jāzeps Keišs - bungas.
Pēc Antoņinas Loginas nāves 2004.gada augustā kolektīvu vadīja Maruta Ločmele, bet no 2007. gada vada Antoņina Krakope.

Savas pastāvēšanas 30 gados ansamblis piedalījies daudzos folkloras sarīkojumos. Dziedājis K.Barona jubilejas pasākumā Rīgā, Brīvdabas muzeja novadu sētā, koncertējis Valmierā, Daugavpilī, Dagdā u.c. Piedalījies daudzos „Baltica” festivālos un uzņēmis „Baltica -91” viesus Baltinavā. 2000.gadā ansamblis piedalījās Mindauga svētkos Lietuvā.Baltinavas etnogrāfiskais ansamblis ir atsaucīgs dažādiem pasākumiem. Latgales televīzijas raidījumam „Olūti” viņi savulaik organizēja buļbu jeb kartupeļu tolku ar buļbu lasīšanu, dziedāšanu, muzicēšanu un dancošanu, kā arī Latgales lauku sētai raksturīgajiem ēdieniem. Pie Lucijas Keišas bija siena talka, bet Kašu mājās – mēslu talka ar tai raksturīgajām norisēm. Divus gadus kolektīvs bija iesaistījies Balkanu folkloras nometnē.

Savu 30 gadīgo darbību ansamblis balsta uz Ziemeļlatgales tradicionālo dziedāšanu, interesentiem piedāvā sava novada dziesmas, tradīcijas, nostāstus, teikas, rotaļas, dejas.

Baltinavas etnogrāfiskais ansamblis 0Baltinavas etnogrāfiskais ansamblis 1Baltinavas etnogrāfiskais ansamblis 2