Sieviešu deju kopa "Gaspaža"

Sieviešu deju kopa

Vadītāja Irēna Kaša.

Sieviešu deju kopai “Gaspaža” repertuāru izvēlamies pašas. Dejojam tās dejas, kuras sirdij mīļākas.
Ir izveidojusies draudzība ar dažiem citu novadu kolektīviem, pie tiem tad arī dodamies koncertēt. 2017. gada rudenī bijām Kubulos, 24.02.2018. devāmies pie Vīksnas dejotājiem. Esam uzaicinātas piedalīties deju festivālā Riebiņos.

Sieviešu deju kopa "Gaspaža" 0Sieviešu deju kopa "Gaspaža" 1