“Mobilās lietotnes izveide” TCA Nr. 20/2021

Publicēts:
03.06.2021.

Pasūtītājs

PasūtītājsBaltinavas novada dome
Reģ. numurs90009115590


Iepirkums

Iepirkuma nosaukums“Mobilās lietotnes izveide” TCA Nr. 20/2021
Papildus infoTirgus cenas aptauja
Līgumcena (€)
Publicēts03.06.2021
Piedāvājumus iesniegt līdz14.06.2021 (plkst. 11:00)
-Baltinavas novada domes ēkā, 8. kabinetā, adrese: Kārsavas ielā 16, Baltinavā,Baltinavas
novadā 8. kabinetā
-dokumentu parakstītu ar drošu elektronisku parakstu nosūtot uz e-pastu
dome@baltinava.lv
Piedāvājumu atvēršana14.06.2021. plkst. 11:00
Iepirkumu komisijas slēgtā sēdē


Kontaktinformācija

Kontaktpersona:Gatis Siliņš, Guntis Pundurs
Saziņai:e-pasts:projekti@baltinava.lv
iepirkumi@baltinava.lv
tālrunis: 26323427, 20219500
Pieteikties līdz:
14.06. 2021.
Papildus info: