“Videonovērošanas kameru piegāde un uzstādīšana” TCA Nr. 19/2021

Publicēts:
25.05.2021

Pasūtītājs

PasūtītājsBaltinavas novada dome
Reģ.numurs90009115590

Iepirkums

Iepirkuma
nosaukums
"Videonovērošanas kameru piegāde un uzstādīšana”
TCA Nr. 19/2021
Papildus
info
Tirgus cenas aptauja
Līgumcena (€)
Publicēts25.05.2021
Piedāvājumus
iesniegt līdz
07.06.2021 (plkst. 10:30)
- Baltinavas novada domes ēkā, 8. kabinetā, adrese: Kārsavas ielā 16, Baltinavā,Baltinavas
novadā 8. kabinetā
- dokumentu parakstītu ar drošu elektronisku parakstu nosūtot uz e-pastu dome@baltinava.lv
Piedāvājumu
atvēršana
07.06.2021. plkst. 10:30 Iepirkumu komisijas slēgtā sēdē

Kontaktinformācija

Kontaktpersona:Egīls Kivlis, Guntis Pundurs
Saziņai:e-pasts:iepirkumi@baltinava.lv
tālrunis: 26199681, 20219500
Pieteikties līdz:
07.06.2021
Papildus info:
Papildus info:
Papildus info:
Papildus info: