“Datoru iegāde Baltinavas novada pašvaldībai un Baltinavas novada pašvaldības izglītības iestādēm” TCA Nr. 18/2021

Publicēts:
19.05.2021

Pasūtītājs

PasūtītājsBaltinavas novada dome
Reģ.numurs90009115590

Iepirkums

Iepirkuma nosaukums“Datoru iegāde Baltinavas novada pašvaldībai
un Baltinavas novada pašvaldības izglītības iestādēm”
TCA Nr. 18/2021
Papildus infoTirgus cenas aptauja
Līgumcena (€)
Publicēts19.05.2021
Piedāvājumus
iesniegt līdz
31.05.2021 (plkst. 11:30)
-Baltinavas novada domes ēkā, 8. kabinetā, adrese: Kārsavas ielā 16, Baltinavā,Baltinavas
novadā 8. kabinetā
-dokumentu parakstītu ar drošu elektronisku parakstu nosūtot uz e-pastu dome@baltinava.lv
Piedāvājumu
atvēršana
31.05.2021.
plkst. 11:30 Iepirkumu komisijas slēgtā sēdē

Kontaktinformācija

Kontaktpersona:Egīls Kivlis, Guntis Pundurs
Saziņai:e-pasts:izpildd@baltinava.lv
iepirkumi@baltinava.lv
tālrunis: 26199681, 20219500


Pieteikties līdz:
31.05.2021
Papildus info:
Papildus info: