“Bruģakmens celiņa ierīkošana pie Svētaunes ezera” TCA Nr. 17/2021

Publicēts:
19.05.2021

Pasūtītājs

PasūtītājsBaltinavas novada dome
Reģ.numurs90009115590

Iepirkums

Iepirkuma nosaukums“ Bruģakmens celiņa ierīkošana pie Svētaunes ezera”
TCA Nr. 17/2021
Papildus infoTirgus cenas aptauja
Līgumcena (€)
Publicēts19.05.2021
Piedāvājumus
iesniegt līdz
31.05.2021 (plkst. 11:00)
-Baltinavas novada domes ēkā, 8. kabinetā, adrese: Kārsavas ielā 16, Baltinavā,Baltinavas
novadā 8. kabinetā
-dokumentu parakstītu ar drošu elektronisku parakstu nosūtot uz e-pastu dome@baltinava.lv
Piedāvājumu atvēršana31.05.2021.plkst. 11:00 Iepirkumu komisijas slēgtā sēdē

Kontaktinformācija

Kontaktpersona:Gatis Siliņš, Guntis Pundurs
Saziņai:e-pasts:izpildd@baltinava.lv iepirkumi@baltinava.lv
tālrunis: 26323427, 20219500
Pieteikties līdz:
31.05.2021
Papildus info: