“Caurtekas nomaiņa ceļam Obeļova-Risova” TCA Nr. 16/2021

Publicēts:
19.05.2021

Pasūtītājs

PasūtītājsBaltinavas novada dome
Reģ.numurs90009115590

Iepirkums

Iepirkuma nosaukums“Caurtekas nomaiņa ceļamObeļova-Risova”
TCA Nr. 16/2021
Papildus infoTirgus cenas aptauja
Līgumcena (€)
Publicēts19.05.2021
Piedāvājumus
iesniegt līdz
31.05.2021 (plkst. 10:30)
-Baltinavas novada domes ēkā, 8. kabinetā, adrese: Kārsavas ielā 16, Baltinavā,Baltinavas
novadā 8. kabinetā
-dokumentu parakstītu ar drošu elektronisku parakstu nosūtot uz e-pastu dome@baltinava.lv
Piedāvājumu
atvēršana
31.05.2021. plkst. 10:30 Iepirkumu komisijas slēgtā sēdē

Kontaktinformācija

Kontaktpersona:Agris Mežals, Guntis Pundurs
Saziņai:e-pasts:izpildd@baltinava.lv
iepirkumi@baltinava.lv
tālrunis: 28629916, 20219500
Pieteikties līdz:
31.05.2021
Papildus info:
Papildus info: