“Kokmateriālu piegāde Baltinavas novada pašvaldības vajadzībām” TCA Nr. 15/2021

Publicēts:
05.05.2021.

Pasūtītājs

PasūtītājsBaltinavas novada dome
Reģ. numurs90009115590


Iepirkums

Iepirkuma nosaukums“Kokmateriālu piegāde Baltinavas novada pašvaldības vajadzībām”
TCA Nr. 15/2021
Papildus infoTirgus cenas aptauja
Līgumcena (€)
Publicēts05.05.2021.
Piedāvājumus iesniegt līdz17.05.2021 (plkst. 10:30)
-Baltinavas novada domes ēkā, 8. kabinetā, adrese: Kārsavas ielā 16, Baltinavā,Baltinavas
novadā 8. kabinetā
-dokumentu parakstītu ar drošu elektronisku parakstu nosūtot uz e-pastu
dome@baltinava.lv
Piedāvājumu atvēršana17.05.2021. plkst. 10:30 Iepirkumu komisijas slēgtā sēdē


Kontaktinformācija

Kontaktpersona:Agris Mežals, Guntis Pundurs
Saziņai:e-pasts:izpildd@baltinava.lv
iepirkumi@baltinava.lv
tālrunis: 28629916, 20219500
Pieteikties līdz:
17.05.2021.
Papildus info: