“Automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas ierīkošana” TCA Nr. 14/2021

Publicēts:
26.04.2021.
Pasūtījuma izpildītājs:

Pasūtītājs

PasūtītājsBaltinavas novada dome
Reģ. numurs90009115590


Iepirkums

Iepirkuma nosaukums“Automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas ierīkošana”
TCA Nr. 14/2021
Papildus infoTirgus cenas aptauja
Līgumcena (€)
Publicēts26.04.2021
Piedāvājumus iesniegt līdz07.05.2021 (plkst. 11:30)
-Baltinavas novada domes ēkā, 8. kabinetā, adrese: Kārsavas ielā 16, Baltinavā,Baltinavas
novadā 8. kabinetā
-dokumentu parakstītu ar drošu elektronisku parakstu nosūtot uz e-pastu
dome@baltinava.lv
Piedāvājumu atvēršana07.05.2021. plkst. 11:30
Iepirkumu komisijas slēgtā sēdē


Kontaktinformācija

Kontaktpersona:Inta Krakopa, Guntis Pundurs
Saziņai:e-pasts:iepirkumi@baltinava.lv
tālrunis: 26571774,20219500
Pieteikties līdz:
07.05.2021.
Papildus info:
Papildus info: