“Baltinavas vidusskolas pirmsskolas rotaļu laukuma nojumes piegāde un uzstādīšana” TCA Nr. 13/2021

Publicēts:
26.04.2021.

Pasūtītājs

PasūtītājsBaltinavas novada dome
Reģ. numurs90009115590


Iepirkums

Iepirkuma nosaukums“Baltinavas vidusskolas pirmsskolas rotaļu laukuma nojumes piegāde un uzstādīšana”
TCA Nr. 13/2021
Papildus infoTirgus cenas aptauja
Līgumcena (€)
Publicēts26.04.2021
Piedāvājumus iesniegt līdz07.05.2021 (plkst. 11:00)
-Baltinavas novada domes ēkā, 8. kabinetā, adrese: Kārsavas ielā 16, Baltinavā,
Baltinavas novadā 8. kabinetā
-dokumentu parakstītu ar drošu elektronisku parakstu nosūtot uz e-pastu
dome@baltinava.lv
Piedāvājumu atvēršana07.05.2021. plkst. 11:00 Iepirkumu komisijas slēgtā sēdē


Kontaktinformācija

Kontaktpersona:Egīls Ļvovs, Guntis Pundurs
Saziņai:e-pasts: iepirkumi@baltinava.lv
tālrunis: 29332738,20219500

Pieteikties līdz:
07.05.2021.
Papildus info:
Papildus info: