“Lāzergriezēja CO2 un 3D printera iegāde Baltinavas vidusskolas vajadzībām” TCA Nr. 12/2021

Publicēts:
13.04.2021.

Pasūtītājs

PasūtītājsBaltinavas novada dome
Reģ. numurs90009115590


Iepirkums

Iepirkuma nosaukums“Lāzergriezēja CO2 un 3D printera iegāde Baltinavas vidusskolas vajadzībām” TCA
Nr. 12/2021
Papildus infoTirgus cenas aptauja
Līgumcena (€)
Publicēts13.04.2021
Piedāvājumus iesniegt līdz26.04.2021
(plkst. 11:00)
-Baltinavas
novada domes ēkā, 8. kabinetā, adrese: Kārsavas ielā 16, Baltinavā,Baltinavas
novadā 8. kabinetā
-dokumentu parakstītu ar drošu elektronisku parakstu nosūtot uz e-pastu
dome@baltinava.lv
Piedāvājumu atvēršana26.04.2021.
plkst. 11:00 Iepirkumu komisijas slēgtā sēdē


Kontaktinformācija

Kontaktpersona:Raimonds Leicāns, Guntis Pundurs
Saziņai:e-pasts:iepirkumi@baltinava.lv
tālrunis: 26101904,20219500
Pieteikties līdz:
26.04.2021