“Zāles pļāvēja-traktora iegāde Baltinavas vidusskolas vajadzībām” TCA Nr. 11/2021

Publicēts:
08.04.2021.

Pasūtītājs

PasūtītājsBaltinavas novada dome
Reģ. numurs90009115590


Iepirkums

Iepirkuma nosaukums“Zāles pļāvēja-traktora iegāde Baltinavas vidusskolas vajadzībām”
TCA Nr. 11/2021
Papildus infoTirgus cenas aptauja
Līgumcena (€)1985,00 euro
Publicēts08.04.2021
Piedāvājumus iesniegt līdz19.04.2021 (plkst. 11:00)
-Baltinavas novada domes ēkā, 8. kabinetā, adrese: Kārsavas ielā 16, Baltinavā, Baltinavas
novadā 8. kabinetā
-dokumentu parakstītu ar drošu elektronisku parakstu nosūtot uz e-pastu
dome@baltinava.lv
Piedāvājumu atvēršana19.04.2021. plkst. 11:00 Iepirkumu komisijas slēgtā sēdē


Kontaktinformācija

Kontaktpersona:Egīls Ļvovs, Guntis Pundurs
Saziņai:e-pasts:iepirkumi@baltinava.lv
tālrunis: 29332738,20219500
Pieteikties līdz:
19.04.2021.
Papildus info: