„Multifunkcionālās drukas iekārtas piegāde Baltinavas novada pašvaldības vajadzībām” TCA Nr. 9/2021

Publicēts:
26.03.2021.

Pasūtītājs

PasūtītājsBaltinavas novada dome
Reģ. numurs90009115590


Iepirkums

Iepirkuma nosaukums„Multifunkcionālās drukas iekārtas piegāde Baltinavas novada pašvaldības vajadzībām” TCA Nr. 9/2021
Papildus infoTirgus cenas aptauja
Līgumcena (€)2050,00 euro
Publicēts26.03.2021.
Piedāvājumus iesniegt līdz07.04.2021 (plkst.12:00)
-Baltinavas novada domes ēkā, 8. kabinetā, adrese: Kārsavas ielā 16, Baltinavā,Baltinavas
novadā 8. kabinetā
-dokumentu parakstītu ar drošu elektronisku parakstu nosūtot uz e-pastu dome@baltinava.lv
Piedāvājumu atvēršana07.04.2021. plkst. 12:00 Iepirkumu komisijas slēgtā sēdē


Kontaktinformācija

Kontaktpersona:Egīls Kivlis, Guntis Pundurs
Saziņai:e-pasts:iepirkumi@baltinava.lv
tālrunis: 26199681,20219500
Pieteikties līdz:
07.04.2021.
Papildus info:
Papildus info:
Papildus info: