“Zāles pļāvēja- traktora iegāde Baltinavas vidusskolas vajadzībām” TCA Nr. 8/2021

Publicēts:
26.03.2021.

Pasūtītājs

PasūtītājsBaltinavas novada dome
Reģ. numurs90009115590


Iepirkums

Iepirkuma nosaukums“Zāles pļāvēja-traktora iegāde Baltinavas vidusskolas
vajadzībām”
TCA Nr. 8/2021
Papildus infoTirgus cenas aptauja
Līgumcena (€)1985,00 euro
Publicēts26.03.2020
Piedāvājumus
iesniegt līdz
07.04.2021 (plkst.11:00)
-Baltinavas novada domes ēkā, 8. kabinetā, adrese: Kārsavas ielā 16, Baltinavā,Baltinavas
novadā 8. kabinetā
-dokumentu parakstītu ar drošu elektronisku parakstu nosūtot uz e-pastu dome@baltinava.lv
Piedāvājumu atvēršana07.04.2021. plkst. 11:00 Iepirkumu komisijas slēgtā sēdē


Kontaktinformācija

Kontaktpersona:Egīls Ļvovs, Guntis Pundurs
Saziņai:e-pasts:iepirkumi@baltinava.lv
tālrunis: 29332738,20219500
Pieteikties līdz:
07.04.2021.