„Trīspunktu uzkares ekskavatora iegāde Baltinavas novada pašvaldības vajadzībām ” TCA Nr. 7/2021

Publicēts:
11.03.2021.

Pasūtītājs

PasūtītājsBaltinavas novada dome
Reģ. numurs90009115590


Iepirkums

Iepirkuma nosaukums„Trīspunktu uzkares ekskavatora iegāde Baltinavas novada pašvaldības vajadzībām”
TCA Nr. 7/2021
Papildus infoTirgus cenas aptauja
Līgumcena (€)9000,00 euro
Publicēts11.03.2020
Piedāvājumus iesniegt līdz22.03.2021 (plkst.10:30)
-Baltinavas novada domes ēkā, 8. kabinetā, adrese: Kārsavas ielā 16, Baltinavā,Baltinavas
novadā 8. kabinetā
-dokumentu parakstītu ar drošu elektronisku parakstu nosūtot uz e-pastu
dome@baltinava.lv
Piedāvājumu atvēršana22.03.2021. plkst. 10:30 Iepirkumu komisijas slēgtā sēdē


Kontaktinformācija

Kontaktpersona:Agris Mežals, Guntis Pundurs
Saziņai:e-pasts:iepirkumi@baltinava.lv
tālrunis: 28629916,20219500
Pieteikties līdz:
22.03.2021.
Papildus info:
Papildus info:
Papildus info: