“Automātiskās ugunsgrēka atklāšanas, un trauksmes signalizācijas ierīkošanas projekta izstrāde Baltinava novada Kultūras nama ēkā Kārsavas ielā 16, Baltinavā" TCA Nr. 6/2021

Publicēts:
16.02.2021.

Pasūtītājs

PasūtītājsBaltinavas novada dome
Reģ. numurs90009115590


Iepirkums

Iepirkuma nosaukums“Automātiskās ugunsgrēka atklāšanas, un trauksmes signalizācijas ierīkošanas projekta izstrāde Baltinava novada Kultūras nama
ēkā, Kārsavas ielā 16, Baltinavā” TCA Nr. 6/2021
Papildus infoTirgus cenas aptauja
Līgumcena (€)1000,00 euro
Publicēts16.02.2020.
Piedāvājumus iesniegt līdz26.02.2021 (plkst. 11:00)
-Baltinavas novada domes ēkā, 8. kabinetā, adrese: Kārsavas ielā 16, Baltinavā,Baltinavas
novadā 8. kabinetā
-dokumentu parakstītu ar drošu elektronisku parakstu nosūtot uz e-pastu
dome@baltinava.lv
Piedāvājumu atvēršana26.02.2021. plkst. 11:00 Iepirkumu komisijas slēgtā sēdē


Kontaktinformācija

Kontaktpersona:Jānis Bubnovs, Guntis Pundurs
Saziņai:e-pasts:iepirkumi@baltinava.lv
tālrunis: 28341228, 20219500
Pieteikties līdz:
26.02.2021.
Papildus info:
Papildus info:
Papildus info: