“Bīstamo koku zāģēšana Baltinavas novada administratīvajā teritorijā” TCA Nr. 5/2021

Publicēts:
02.02.2021.

Pasūtītājs

PasūtītājsBaltinavas novada dome
Reģ. numurs90009115590

Iepirkums

Iepirkuma nosaukums“Bīstamo koku zāģēšana Baltinavas novada administratīvajā teritorijā”
TCA Nr. 5/2021
Papildus infoTirgus cenas aptauja
Līgumcena (€)2310,00 euro
Publicēts02.02.2020
Piedāvājumus iesniegt līdz12.02.2021 (plkst.11:00)
-Baltinavas novada domes ēkā, 8. kabinetā, adrese: Kārsavas ielā 16, Baltinavā,Baltinavas
novadā 8. kabinetā
-dokumentu parakstītu ar drošu elektronisku parakstu nosūtot uz e-pastu dome@baltinava.lv
Piedāvājumu atvēršana12.02.2021. plkst. 11:00 Iepirkumu komisijas slēgtā sēdē

Kontaktinformācija

Kontaktpersona:Jānis Bubnovs, Guntis Pundurs
Saziņai:e-pasts:iepirkumi@baltinava.lv
tālrunis: 28341228,20219500
Pieteikties līdz:
12.02.2021.
Papildus info:
Papildus info: