“Malkas piegāde Baltinavas novada pašvaldībai” TCA Nr. 4/2021

Publicēts:
20.01.2021.

Pasūtītājs

PasūtītājsBaltinavas novada dome
Reģ. numurs90009115590

Iepirkums

Iepirkuma nosaukums“Malkas piegāde Baltinavas novada pašvaldībai” TCA Nr. 4/2021
Papildus infoTirgus cenas aptauja
Līgumcena (€)
Publicēts20.01.2021.
Piedāvājumus iesniegt līdz02.02.2021.(plkst.11:00)
-Baltinavas novada domes ēkā, 8. kabinetā, adrese: Kārsavas ielā 16,
Baltinavā,Baltinavasnovadā8.kabinetā
-dokumentu parakstītu ar drošu elektronisku parakstu nosūtot uz e-pastu
dome@baltinava.lv
Piedāvājumu atvēršana02.02.2021. plkst. 11:00 Iepirkumu komisijas slēgtā sēdē

Kontaktinformācija

Kontaktpersona:Guntis Pundurs, Jānis Bubnovs
Saziņai:e-pasts:iepirkumi@baltinava.lv
tālrunis: 28341228,20219500
Pieteikties līdz:
02.02.2021.
Papildus info: