“Apliecinājuma kartes izstrāde Baltinavas novada pašvaldības autoceļam Kaši – Surikova – Buksti” TCA Nr. 3/2021

Publicēts:
18.01.2021.

Pasūtītājs

PasūtītājsBaltinavas novada dome
Reģ. numurs90009115590


Iepirkums

Iepirkuma nosaukums“Apliecinājuma kartes izstrāde Baltinavas novada pašvaldības autoceļam Kaši –
Surikova – Buksti” TCA Nr. 3/2021
Papildus infoTirgus cenas aptauja
Līgumcena (€)
Publicēts
Piedāvājumus iesniegt līdz26.01.2021 (plkst.11:00)
-Baltinavas novada domes ēkā, 8. kabinetā, adrese: Kārsavas ielā 16, Baltinavā,Baltinavas
novadā 8. kabinetā
-dokumentu parakstītu ar drošu elektronisku parakstu nosūtot uz e-pastu
dome@baltinava.lv
Piedāvājumu atvēršana26.01.2021. plkst. 11:00 Iepirkumu komisijas slēgtā sēdē


Kontaktinformācija

Kontaktpersona:Jānis Bubnovs, Guntis Pundurs
Saziņai:e-pasts:iepirkumi@baltinava.lv
tālrunis: 28341228,20219500
Pieteikties līdz:
26.01.2021.
Papildus info:
Papildus info: