“Nekustamo īpašumu vērtēšana Baltinavas novada pašvaldības vajadzībām” TCA Nr. 2/2021

Publicēts:
12.01.2021.

Pasūtītājs

PasūtītājsBaltinavas novada dome
Reģ. numurs90009115590

Iepirkums

Iepirkuma nosaukums“Nekustamo īpašumu vērtēšana Baltinavas novada pašvaldības vajadzībām” TCA
Nr. 2/2021
Papildus infoTirgus cenas aptauja
Līgumcena (€)2000,00
Publicēts12.01.2021.
Piedāvājumus iesniegt līdz19.01.2021.(plkst.11:00)
-Baltinavas novada domes ēkā, 8. kabinetā, adrese: Kārsavas ielā 16,
Baltinavā,Baltinavasnovadā8.kabinetā
-dokumentu parakstītu ar drošu elektronisku parakstu nosūtot uz e-pastu
dome@baltinava.lv
Piedāvājumu atvēršana19.11.2020. plkst. 11:00 Iepirkumu komisijas slēgtā sēdē

Kontaktinformācija

Kontaktpersona: Guntis Pundurs, Jānis Bubnovs
Saziņai:e-pasts:iepirkumi@baltinava.lv
tālrunis: 28341228,20219500
Pieteikties līdz:
19.01.2021.