“Zemes kadastrālās uzmērīšanas pakalpojumi Baltinavas novada pašvaldības vajadzībām” TCA Nr. 1/2021

Publicēts:
06.01.2021.

Pasūtītājs

PasūtītājsBaltinavas novada dome
Reģ. numurs90009115590

Iepirkums

Iepirkuma nosaukums“Zemes kadastrālās uzmērīšanas pakalpojumi Baltinavas novada pašvaldības vajadzībām”
TCA Nr. 1/2021
Papildus infoTirgus cenas aptauja
Līgumcena (€)9000,00
Publicēts06.01.2020.
Piedāvājumus iesniegt līdz15.01.2021. (plkst. 11:00)
-Baltinavas novada domes ēkā, 8. kabinetā, adrese: Kārsavas ielā 16, Baltinavā,Baltinavas
novadā 8. kabinetā
-dokumentu parakstītu ar drošu elektronisku parakstu nosūtot uz e-pastu
dome@baltinava.lv
Piedāvājumu atvēršana15.01.2021.
plkst. 11:00 Iepirkumu komisijas slēgtā sēdē

Kontaktinformācija

Kontaktpersona:Jānis Bubnovs, Guntis Pundurs
Saziņai:e-pasts:iepirkumi@baltinava.lv
tālrunis: 28341228,20219500
Pieteikties līdz:
15.01.2021.
Papildus info: