“Traktora piekabes iegāde Baltinavas novada pašvaldības vajadzībām” TCA Nr. 20/2020

Publicēts:
09.12.2020.

Pasūtītājs

PasūtītājsBaltinavas novada dome
Reģ. numurs90009115590


Iepirkums

Iepirkuma nosaukums“Traktora piekabes iegāde Baltinavas novada pašvaldības vajadzībām” TCA Nr. 20/2020
Papildus infoTirgus cenas aptauja
Līgumcena (€)7000,00
Publicēts09.12.2020
Piedāvājumus iesniegt līdz16.12.2020. (plkst. 10:30)
-Baltinavas novada domes ēkā, 8. kabinetā, adrese: Kārsavas ielā 16, Baltinavā, Baltinavas novadā 8. kabinetā
-dokumentu parakstītu ar drošu elektronisku parakstu nosūtot uz e-pastu dome@baltinava.lv
Piedāvājumu atvēršana16.12.2020. plkst. 10:30 Iepirkumu komisijas slēgtā sēdē


Kontaktinformācija

Kontaktpersona:Jānis Bubnovs, Guntis Pundurs
Saziņai:e-pasts: iepirkumi@baltinava.lv
tālrunis: 28341228,20219500
Pieteikties līdz:
16.12.2020.
Papildus info: