“Bīstamo koku zāģēšana Baltinavas novada administratīvajā teritorijā” TCA Nr. 19/2020

Publicēts:
11.11.2020.

Pasūtītājs

PasūtītājsBaltinavas novada dome
Reģ. numurs90009115590

Iepirkums

Iepirkuma nosaukums“Bīstamo koku zāģēšana Baltinavas novadaadministratīvajā teritorijā” TCA
Nr. 19/2020
Papildus infoTirgus cenas aptauja
Līgumcena (€)2500,00
Publicēts11.11.2020.
Piedāvājumus iesniegt līdz19.11.2020.(plkst. 14:30) Baltinavas novada domes ēkā, 8. kabinetā, adrese: Kārsavas ielā
16, Baltinavā, Baltinavas novadā 8. kabinetā
Piedāvājumu atvēršana19.11.2020. plkst. 14:30 Iepirkumu komisijas slēgtā sēdē

Kontaktinformācija

Kontaktpersona:Jānis Bubnovs
Saziņai:e-pasts: iepirkumi@baltinava.lv
tālrunis: 28341228
Pieteikties līdz:
19.11.2020.
Papildus info: